Wirtualna siedziba za 4 999 CZK na 10 lat

Działać profesjonalnie możecie bez posiadania własnych drogich biur.

 • Prestiżowy adres w pobliżu centrum
  Praga – Světova 1 lub Brno – Příkop 4. Oznakowanie jest sprawą oczywistą.
 • Bez zbędnych usług i opłat
  Płacicie tylko za to, z czego faktycznie korzystacie – wirtualna siedziba pod dobrym adresem.
 • Wszystko załatwicie natychmiast, zza biurka i online
  Zamówienia, w których płatność zostanie zaksięgowana na naszym koncie w ciągu 12 godzin, wysyłane są tego samego dnia roboczego.
4 999 CZK na 10 lat

następnie po tej samej cenie przez kolejne 10 lat

(ceny są bez VAT)

Wybrać siedzibę
Virtualni-sidlo-hero-img-2

Firma Virtuanum, s.r.o. szybko odpowiedziała na wszystkie zapytania. Zaletą było to, że nie trzeba nigdzie iść, a wszystkie niezbędne formalności zostały rozwiązane online. Dziękuję i polecam.

Jan Frolík
Virtualni-sidlo-praha-hero-img-3
Wirtualne biuro w Pradze
 • Lukratywny adres w Pradze-Libeň
 • 1 rok bezpłatnego skanowania poczty
 • Wyznaczenie siedziby zgodnie z prawem
 • Kompletne online
4 999 CZK na 10 lat

bez VAT


Zamówić siedzibe w Pradze
Virtualni-sidlo-brno-hero-img-2
Wirtualna siedziba w Brnie
 • Tradycyjny adres w pobliżu centrum
 • 1 rok bezpłatnego skanowania poczty
 • Wyznaczenie siedziby zgodnie z prawem
 • Kompletne online
4 999 CZK na 10 lat

bez VAT


Zamówić siedzibe w Brnie

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego ważne jest, aby mieć siedzibę firmy?

Siedziba to miejsce, w którym znajduje się jednostka gospodarcza, niezależnie od tego, czy jest to sp. z o.o., czy inny rodzaj spółki. Posiadanie stałego miejsca prowadzenia działalności jest warunkiem narzuconym przez prawo. I jeśli go nie spełniacie, nie możecie w ogóle istnieć jako jednostka prawna. Wcześniej te siedziby mogły być tylko fizyczne, ale dzięki zmianie w Kodeksie Cywilnym, która miała miejsce w 2009 roku, dziś wasza siedziba może być również wirtualna.

Warunki ustanowienia siedziby:

 • każda osoba prawna może mieć tylko jedną,
 • siedziba musi być wpisana do umowy spółki, a po utworzeniu spółki – do rejestru handlowego,
 • przedsiębiorca jest zobowiązany do wykazania własności lub użytkowania lokalu, w którym znajduje się siedziba firmy.

Korzyści wirtualnej siedziby od Virtuanum:

 • oszczędność czasu i pieniędzy w stosunku do tradycyjnego biura (po co płacić za fizyczne, skoro to dla was tylko niepotrzebny koszt),
 • dobry adres w Pradze lub Brnie (większość partnerów biznesowych woli prestiżowy adres w centrum dużych miast, jest to oznaka wiarygodności),
 • zakładanie działalności całkowicie online (oszczędzamy godziny, które w przeciwnym razie poświęcilibyście na chodzenie do urzędów i załatwianie długich formalności),
 • jedna cena na 10 lat (bez zbędnych opłat za usługi, z których nie korzystacie).

Co prawo mówi o wirtualnych siedzibach?

Wirtualne biura to całkowicie legalna forma zakładania siedziby firmy nie tylko w Czechach, ale także w innych rozwiniętych krajach od Niemiec po USA. Z tego też powodu korzysta z nich dziś coraz więcej przedsiębiorców na całym świecie. Powody wynikają już z powyższych akapitów.

Od czasu do czasu pojawiają się doniesienia, że forma ta jest wykorzystywana przez oszustów do prowadzenia nielegalnej działalności a tych, którzy chcą się ukryć przed prawem. Być może na początku było to po części prawdą, w końcu wirtualne rezydencje mają długą historię (pierwsze powstały w latach 60. ubiegłego wieku), ale dziś jest to dalekie od prawdy. To zazwyczaj bardziej mity i niepotwierdzone doniesienia, które potwierdzają się tylko w bardzo rzadkich przypadkach.

Jak widzi to prawo:

 • Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o licencjach handlowych, przedsiębiorca jest obowiązany oznaczyć w sposób widoczny lokal, w którym ma siedzibę, swoją nazwą lub imieniem i nazwiskiem oraz numerem identyfikacyjnym.
 • Przedsiębiorca jest zobowiązany do udowodnienia na żądanie organu wydającego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej prawnej przyczyny korzystania z lokalu, w którym osoba zagraniczna ma swoją siedzibę w Republice Czeskiej oraz jednostki organizacyjnej zakładu.
 • Przedsiębiorca nie musi udowadniać prawnego powodu korzystania z lokalu, w którym znajduje się jego siedziba w Republice Czeskiej, jeżeli siedziba jest tożsama z miejscem zamieszkania (§ 5 ust. 2), z wyjątkiem sytuacji, gdy miejsce zamieszkania znajduje się pod adresem siedziby urzędu meldunkowego, specjalnego urzędu stanu cywilnego lub pod adresem siedziby organu administracyjnego, który oficjalnie unieważnił informację o miejscu zameldowania w Republice Czeskiej.
 • Zmiana siedziby firmy musi być zgłoszona w ciągu 15 dni do właściwego urzędu handlowego i skarbowego. Zmiana musi być udokumentowana nowym wypisem z rejestru handlowego lub nową licencją handlową. Jeśli firma zatrudnia pracowników, należy również w ciągu 8 dni zgłosić zmianę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odpowiednich kas chorych.

Czy możliwe jest posiadanie siedziby firmy we własnym mieszkaniu?

Owszem, prawo tego nie zabrania. Z drugiej strony, ta pozornie prosta opcja może nieść ze sobą szereg problemów. Przede wszystkim musicie mieć zgodę na miejsce zasiedzenia. Jeśli nieruchomość jest w waszym osobistym posiadaniu, to oczywiście jest to w porządku, ale w innym przypadku potrzebny jest potwierdzony podpis właściciela lub członka zarządu spółdzielni. I tu właśnie sprawy mogą szybko pójść w złym kierunku. Ewentualnie, jeśli chcecie prowadzić firmę będąc jeszcze studentem, może pojawić się podobny problem z rodzicami, którzy mogą mieć słuszne obawy (np. z powodu ewentualnego foreclosure) i nie pozwolą wam na założenie domowego biura. Dodatkowo, mając prywatny adres, musicie liczyć się z obowiązkowym oznakowaniem firmy na budynku, a to często przeszkadza i jest niepożądane np. przez sąsiadów.

Powinniście również wziąć pod uwagę adres siedziby. Jeśli mieszkacie w centrum Pragi, prawdopodobnie nie będziecie musieli zajmować się tym punktem, ale w innych miejscach jest to powód do zastanowienia. Wielu przedsiębiorców i klientów nadal preferuje prestiżowe adresy w biurowcach, które są reprezentacyjne – centrum Pragi lub Brna są idealne dla tych potrzeb.

Nie mylcie siedziby firmy z lokalem użytkowym:

Terminy te bywają mylone w internecie, ale dziś je uporządkujemy, abyście mieli jasność. Ich funkcja i znaczenie różnią się w wielu aspektach:

 • Siedziba to adres, pod którym macie swoją siedzibę jako podmiot gospodarczy, nawet jeśli fizycznie pracujecie gdzieś indziej. Musi być zarejestrowany w rejestrze handlowym i jest prawnie obowiązkowy dla każdego podmiotu prawnego – niezależnie od tego, czy jest to tradycyjna, czy wirtualna siedziba.
 • Lokal użytkowy może wam się kojarzyć z przestrzenią, w której faktycznie prowadzicie swoją działalność i w której jednocześnie spotykacie się z klientami. Jest to zazwyczaj warsztat, sklep, gabinet lub mobilne stanowisko. Nie ma prawnego ograniczenia co do liczby lokali, ale do każdego z nich musicoe mieć prawo użytkowania lub własności. Jeśli lokal jest sklepem, pamiętajcie, że muszą być tam również oznaczone godziny otwarcia i osoba odpowiedzialna za działalność.

Jak zmienić siedzibę firmy?

Istnieją dwie możliwości:

 1. Zajmujecie się administracją i sami przechodzicie przez cały proces.
 2. Pozostawiacie to ekspertom, aby poukładali to wszystko za was.

Jeśli wolicie pierwszą opcję, rozważcie poniższe kroki.

 • Jeśli zmiana siedziby wiąże się również ze zmianą dokumentu założycielskiego spółki, musicie uzyskać uchwałę walnego zgromadzenia lub wszystkich wspólników. Dokonuje się tego w formie aktu notarialnego.
 • Gdy nie ma zmian w dokumencie, decyduje organ ustawowy i nie potrzeba aktu notarialnego.

Po uzyskaniu decyzji należy bez zbędnej zwłoki złożyć wniosek o wpisanie zmiany do rejestru handlowego. Wniosek należy złożyć we właściwym sądzie rejestrowym i musi on zawierać pełny adres nowej siedziby oraz kilka niezbędnych załączników:

 • Doklad o provedení příslušného právního úkonu (rozhodnutí společníků, zápis z valné hromady) ve dvojím vyhotovení (pokud se mění zakladatelský dokument).
 • Dowód dokonania stosownej czynności prawnej (uchwała wspólników, protokół walnego zgromadzenia) w dwóch egzemplarzach (w przypadku zmiany dokumentu założycielskiego).
 • Dvojí vyhotovení úplného platného znění upraveného zakladatelského dokumentu.
 • Doklad prokazující právní důvod užívání prostor, kde bude sídlo umístěno případně výpis z katastru nemovitostí, pokud jste vlastníkem.

Gdy macie już wszystko załatwione, pamiętajcie, że w ciągu 15 dni od zmiany adresu musicie wypełnić formularz zmiany adresu i złożyć go we właściwym urzędzie wydającym licencje handlowe. Ten sam termin obowiązuje również w przypadku zgłoszenia zmiany do urzędu skarbowego, gdzie zmiana jest udokumentowana uchwałą z rejestru handlowego.

Jeśli zatrudniacie pracowników, musicie również zgłosić nowy adres do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w ciągu 8 dni od zmiany adresu.