Virtuální sídlo za 4 999 Kč na 10 let

Na dobré adrese a bez poplatků za služby, které nepotřebujete.

1 Prestižní adresa nedaleko centra

Praha - Světova 1 nebo Brno - Příkop 4.

2 Bez zbytečných služeb a poplatků

Platíte jen za to, co skutečně využijete.

3 Vše vyřídíte ihned a online

Objednávky, u nichž je platba připsána na náš účet do 12 hodin, odesíláme ještě tentýž pracovní den.

Označení štítkem na budově je samozřejmost, a pokud budete mít zájem, zařídíme pro vaši firmu i zápis do obchodního rejstříku. Spolehlivě a přesně dle zákona.

Ne každý podnikatel potřebuje nonstop recepci nebo luxusní zasedací místnosti. Ve Virtuanum platíte za to, co skutečně využijete — virtuální sídlo na dobré adrese.

Žádné zbytečné papírování nebo obcházení úřadů. Virtuální sídlo si u nás založíte snadno, třeba rovnou od svého pracovního stolu.

Komu se sídlo ve Virtuanum vyplatí?

Podnikatelům, kteří nechtějí utrácet za služby, které nepotřebují. Poskytovatelé virtuálních sídel totiž obvykle nabízí své služby jako balíček, který vedle samotného sídla obsahuje např. také přebírání a skenování pošty, nonstop recepci atd. Většina podnikatelů ale tyto benefity nevyužije, protože důležité zásilky pohodlně řeší přes svou datovou schránku v kombinaci s korespondenční adresou. Jediné, co skutečně chtějí, je sídlo společnosti na dobré adrese s možností přebírání pošty - a nic navíc.

Chceme vám vyjít vstříc a proto nabízíme virtuální sídla v Praze a Brně za jednu cenu na 10 let. Bez dalších poplatků za služby, které nevyužijete.

Praha

Sídlo Světová Praha
Virtuální sídlo Světová Praha
Sídlo ulice Světová Praha

Virtuální sídlo v Praze

Historická budova na Světové adrese (mapa)

dobré místo v Praze-Libni

rychlá a příjemná komunikace

označení sídla štítkem dle zákona

skenování pošty na rok v ceně

vše vyřídíte ihned a online

4 999 Kč na 10 let

poté za stejnou cenu na dalších 10 let

Chci sídlo v Praze
na 10 let

Brno

Sídlo Na Příkopu 4 Brno
Virtuální sídlo Na Příkopu 4 Brno
Sídlo ulice Na Příkopu 4 Brno

Virtuální sídlo v Brně

Kancelářský komplex na Příkopu 4 (mapa)

tradiční adresa nedaleko centra města

rychlá a příjemná komunikace

označení sídla štítkem dle zákona

skenování pošty na rok v ceně

vše vyřídíte ihned a online

4 999 Kč na 10 let

poté za stejnou cenu na dalších 10 let

Chci sídlo v Brně
na 10 let

Proč je důležité mít sídlo?

Sídlo je místem, kde sídlí podnikatelský subjekt, ať už je to s.r.o. nebo jiný typ společnosti. Mít stanovené sídlo podnikání je podmínka daná zákonem. A pokud ji nesplníte, nemůžete jako právnická osoba vůbec existovat. Dříve tato sídla mohla být pouze fyzická, ale díky novelizaci občanského zákoníku, která proběhla v roce 2009, dnes může být vaše sídlo také virtuální.

Podmínky pro založení sídla:

 • každá právnická osoba může mít pouze jedno,
 • sídlo je nutné zapsat do společenské smlouvy a při vzniku do obchodního rejstříku,
 • podnikatel má povinnost prokázat vlastnické nebo užívací právo k prostorám, kde je sídlo zapsáno.

Benefity virtuálního sídla od Virtuanum:

 • úspora času a financí proti klasické kanceláři (proč platit fyzické prostory, když pro vás představuje jen zbytečné náklady),
 • dobrá adresa v Praze nebo v Brně (mít sídlo doma je varianta, většina obchodních partnerů ale dává přednost prestižní adrese v centru velkých měst, je to znak důvěryhodnosti),
 • založení kompletně online (ušetříme vám hodiny, které byste jinak strávili obíháním úřadů a zdlouhavým papírováním),
 • jedna cena na 10 let (poplatky za služby, které nevyužijete, můžete u nás pustit z hlavy, zkrátka jedna cena a to je vše).

Co o virtuálních sídlech říká zákon?

Virtuální sídla jsou zcela legální formou pro zřízení sídla společnosti nejen v České republice, ale také v dalších vyspělých zemích od Německa po USA. Také proto je dnes využívá stále více podnikatelů po celém světě. Důvody jsou patrné už z výše uvedených odstavců.

Občas se objeví zprávy, že tuto formu využívají podvodníci a podnikatelé k nelegálnímu byznysu, kteří se chtějí skrýt před zákonem. Snad to byla částečně pravda na začátku, virtuální sídla už za sebou přece jen mají dlouhou historii (první vznikala už v 60. letech minulého století), dnes to ale zdaleka neplatí. Obvykle se jedná spíše o mýty a nepodložené zprávy, které se potvrdí jen ve velmi výjimečných případech.

Jak to vidí zákon:

 • Dle § 31 odst. 2 živnostenského zákona je podnikatel povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem objekt, v němž má sídlo.
 • Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo a zahraniční osoba organizační složku závodu.
 • Podnikatel nemusí prokazovat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má v České republice umístěno sídlo, má-li sídlo totožné se svým bydlištěm (§ 5 odst. 2), s výjimkou případů, že bydliště je na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu, který úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na území České republiky.
 • Změnu sídla společnosti je nutné oznámit do 15 dnů na příslušném živnostenském a finančním úřadě. Změnu doložíte novým výpisem z obchodního rejstříku nebo novým živnostenským oprávněním. V případě, že má společnost zaměstnance, je důležité do 8 dnů nahlásit změnu také u OSSZ a příslušných zdravotních pojišťoven.

Je možné mít sídlo společnosti ve vlastním bytě?

Ano, zákon tomu nebrání. Na druhou stranu s sebou ale tato zdánlivě jednoduchá varianta může nést celou řadu problémů. V prvé řadě musíte mít souhlas s umístěním sídla. Pokud je nemovitost ve vašem osobním vlastnictví, pak je to samozřejmě v pořádku, v opačném případě ale potřebujete úředně ověřený podpis vlastníka případně člena představenstva družstva. A na tom může vše rychle ztroskotat. Případně, pokud chcete podnikat ještě při studiu, může nastat podobný problém u vašich rodičů, kteří mohou mít právem obavy (např. z důvodu případné exekuce) a umístit sídlo doma vám nepovolí. U soukromé adresy navíc musíte počítat také s povinným označením firmy na budově a to bývá např. pro sousedy mnohdy rušivé a nechtěné.

V potaz byste pak měli brát taky adresu sídla. Pokud bydlíte v centru Prahy, tento bod asi řešit nebudete, na jiných místech už se ale jedná o podnět k zamyšlení. Mnoho podnikatelů i klientů totiž stále preferuje prestižní adresy v kancelářských budovách, které působí reprezentativně – centrum Prahy nebo Brna jsou pro tyto potřeby ideální.

Nepleťte si sídlo a provozovnu:

Na internetu se tyto pojmy někdy chybně zaměňují, ale dnes v nich uděláme pořádek, abyste měli i vy jasno. Jejich funkce i význam se totiž v mnoha aspektech liší:

 • Sídlo společnosti je adresa, kde jako podnikatelský subjekt sídlíte, i když fyzicky pracujete třeba někde jinde. Musí být zapsáno v obchodním rejstříku a pro každou právnickou osobu je ze zákona povinné – nezávisle na tom, zda jde o klasickou kancelář nebo virtuální sídlo.
 • Provozovna si můžete spojit s prostorem, kde skutečně vykonáváte svou podnikatelskou činnost a kde se současně setkáváte s klienty. Obvykle se jedná o dílu, prodejnu, ordinaci nebo mobilní stánek. Počet provozoven není zákonem omezen, ke každé z nich ale musíte mít užívací či vlastnické právo. V případě, že je provozovnou obchod, myslete na to, že zde musí být vyznačena také otevírací doba a osoba zodpovědná za provoz.

Jak na změnu sídla společnosti?

Nabízí se dvě varianty:

 1. Postaráte se o veškerou administrativu a celým procesem si projdete sami.
 2. Necháte to na odbornících, kteří za vás vše vyřeší.

Pokud dáte přednost první možnosti, počítejte s následujícími kroky.

 • Jestli se změnou sídla dochází také ke změně zakladatelského dokumentu společnosti, musíte získat rozhodnutí valné hromady nebo všech společníků. A to formou notářského zápisu.
 • Když ke změně dokumentu nedochází, rozhoduje statutární orgán a notářský zápis nepotřebujete.

Jakmile máte rozhodnutí, musíte podat návrh na zápis změny v obchodním rejstříku a to bez zbytečného odkladu. Návrh se podává příslušnému rejstříkovému soudu a musí obsahovat plnou adresu nového sídla a také několik nezbytných příloh:

 • Doklad o provedení příslušného právního úkonu (rozhodnutí společníků, zápis z valné hromady) ve dvojím vyhotovení (pokud se mění zakladatelský dokument).
 • Dvojí vyhotovení úplného platného znění upraveného zakladatelského dokumentu.
 • Doklad prokazující právní důvod užívání prostor, kde bude sídlo umístěno případně výpis z katastru nemovitostí, pokud jste vlastníkem.

Jakmile budete mít vše hotovo, nezapomeňte, že do 15 dnů od změny sídla musíte vyplnit změnový list s uvedením nové adresy a podat jej na příslušný živnostenský úřad. Shodná lhůta platí také pro nahlášení změny u finančního úřadu, kde se změna dokládá usnesením z obchodního rejstříku.

 • Pokud máte zaměstnance, musíte do 8 dnů od změny sídla nahlásit novou adresu rovněž sociálním a zdravotním pojišťovnám.

Pozor na klamavé nabídky!

Zřízení virtuálního sídla je jednoduché pouze v případě, že si pro tento krok zvolíte solidního poskytovatele, který má v oboru zkušenosti a nechce vás napálit – ať už cenou nebo nekvalitními službami, které navíc často ani nepotřebujete. Dejte si proto při výběru pozor a než se rozhodnete, dobře si nabídku prostudujte.

S jakými triky se můžete setkat:

 • Příplatky za služby, které nepotřebujete. Široká nabídka služeb není vždy to nejlepší řešení. Zvlášť, když vám stačí samotný základ, ke kterému jste ale řadou poskytovatelů nuceni platit za zbytečné nadstavby. Takovou službou může být například přebírání a skenování doručené pošty. Pro někoho může jít o dobrý benefit, většina podnikatelů dnes ale svou poštu řeší jednoduše přes korespondenční adresu v kombinaci s datovou schránkou.
 • Podezřele nízké ceny. Opačným extrémem mohou být služby, které zdánlivě nabízí pouze jednoduché základní služby, ale na ně mají navázány další nevýhodné podmínky. A těch si na první pohled často nevšimnete. Patří mezi ně např. nutnost zavázat se k pronájmu na několik let.

Ve Virtuanum se s podobným neférovým přístupem nesetkáte. Své služby inzerujeme jasně a nabízíme pouze to, co naši klienti potřebují. Žádné skryté poplatky ani podmínky pod čarou. U nás platí jedna cena na 10 let.

Napište nám zprávu

Napište nám zprávu a my se vám ozveme.

Vaše jméno
Váš e-mail
Váš telefon
Vaše zpráva