ZMĚNY VE SPOLEČNOSTI ONLINE

Za pár minut a bez návštěv úřadů.

Kvůli změnám už nemusíte studovat úřední hodiny a domlouvat si schůzky.

Máme řadu let praxe a pracujeme efektivně. Volba změny je na vás, o úřady a administrativu se postaráme a během 7 dnů je hotovo.
 

Jakékoliv změny
do týdne. Zvládneme to spolehlivě a rychle

Prodej podílu nebo nový název firmy? Postaráme se o to.

Vyřízení online a podpis na poště. S úředníky se nepotkáte.

S námi vše vyřídíte jednoduše od stolu, pouze jednou zajdete na poštu.

Zbavíte se starostí a ušetříte čas.

Za necelé dva tisíce ušetříte dny jinak strávené obíháním úřadů.

Kolik stojí změna ve společnosti?

Samozřejmostí je provedení více změn najednou za jednu cenu (provedením změny notářského zápisu). Například můžete změnit sídlo společnosti, název, společníka, jednatele, apod. Není tedy potřeba objednávat každou změnu zvlášť.

Jak na změnu ve společnosti?

1 999 Kč

+ zákonné poplatky

*tlačítko vás přesměruje na stránky
sesterské společnosti Ofigo

Kolik stojí jednotlivé změny?

Ceny jsou orientační, výsledná cena může být vyšší. Konkrétní nacenění provádí notář pro každou objednávku individuálně na základě zakladatelské listiny dané společnosti (typ společnosti, počet společníků/jednatelů, apod.). 

Co chcete změnit

Cena za službu

Všechny zákonné poplatky (např. notář, úřady, kolky...) od

Změna sídla v rámci města

Při změně sídla v rámci města je potřeba, aby v aktuálním notářském zápise byla u adresy uvedena pouze obec, např. "Brno". Pokud má ovšem společnost v notářském zápise uvedenou úplnou adresu sídla, např. "Příkop 843/4, Brno, 602 00", je zde potřeba změnit i notářský zápis (cena viz "Změna sídla v rámci ČR").

1 999 Kč
(+ zákonné poplatky)

2 000 Kč

Změna sídla v rámci ČR

7 880 Kč

Změna názvu firmy

7 880 Kč

Změna jednatele 7 880 Kč
Změna společníka 7 880 Kč
Rozšíření nebo zúžení předmětu podnikání u živností volných 7 920 Kč
Rozšíření nebo zúžení předmětu podnikání u živností řemeslných, vázaných a koncesovaných 9 410 Kč
Více změn najednou - např. názvu, sídla i jednatele 12 940 Kč

Více změn najednou - např. názvu, sídla, jednatele a společníka

12 940 Kč
Více změn najednou - např. názvu, sídla, jednatele a společníka (formulářové 100 EUR společnosti) 15 980 Kč
Ostatní změny individuální kalkulace

*tlačítko vás přesměruje na stránky
sesterské společnosti Ofigo

Ohlasy zákazníků

Služby fungují, stalo se vše, co slíbili a na čem jsme se dohodli. Skvělá spolupráce a úspora času i starostí.
Petr Sedmera
Doporučují, firmu jsem založil bez problémů během jednoho dne. Rychlé a spolehlivé jednání!
Stavby Janousek
Rychlé, vstřícné s výbornou cenou. Můžu jenom doporučit! 
Jiří Kheler

Jak na změnu ve společnosti?


01

Jak si mohu změnu objednat?

Začátek je jednoduchý, stačí kliknout na tlačítko "NEZÁVAZNĚ OBJEDNAT" a vyplnit úvodní formulář.

02

Připravíme nezbytné podklady a spočítáme cenu

Ověříme vaše údaje a po odsouhlasení a úhradě faktury vám e-mailem zašleme veškeré nezbytné dokumenty.

03

Ověříte si podpisy na poště

Ověřené dokumenty nám pošlete zpět. Nic víc není potřeba, za pár minut jste hotovi. O ostatní úřady a administrativu už se postaráme my. Můžete být bez obav.

04

Během 7 dnů je změna v obchodním rejstříku

Potvrzení o provedené změně vám zašleme e-mailem. U některých typů změn se doba může prodloužit o zákonné lhůty úřadů.


Exekuce a insolvence

Pokud by byl nový společník nebo jednatel společnosti v exekuci či insolvenci, nejprve nás kontaktujte. Je nutné individuální posouzení notářem, zda je možné, aby daná osoba vykonávala funkci společníka, nebo jednatele.


Máte k procesu otázky? Napište nám.

*tlačítko vás přesměruje na stránky
sesterské společnosti Ofigo

Mám dotaz

Neváhejte kdykoliv napsat. Rádi vaše otázky zodpovíme.


Změny ve společnosti s ručením omezeným

Mezi nejčastější změny ve společnosti patří změna sídla, názvu firmy, jednatele nebo rozšíření či zúžení předmětu podnikání. O těchto změnách rozhoduje zpravidla valná hromada nebo společník a pokud taková změna vede k úpravě společenské smlouvy (příp. zakladatelské listiny), pamatujte, že je nutné pořídit notářský zápis.

Když orgán společnosti o změně rozhodne, musíte tak jako při založení firmy podat návrh na její zápis v obchodním rejstříku u příslušného soudu. Stejně tak za vás může tento úkon provést přímo notář. Některé změny, jako je např. změna sídla společnosti, vyžadují rovněž oznámení na živnostenském a finančním úřadu.

Ve Virtuanum vyřídíme změny za vás

Místo toho, abyste zdlouhavě plnili jednotlivé kroky sami, to můžete nechat na profesionálech. Ve Virtuanum pro vás jakoukoliv změnu vyřídíme do týdne.

Stačí, když vyplníte základní formulář a ověříte 1 podpis na poště. Vše ostatní už můžete nechat na nás. Ušetříte desítky hodin času a s úředníky se nepotkáte.

Změna sídla společnosti

Sídlo má dle zákona každá společnost jen jedno, můžete si ale zvolit, jestli bude fyzické či virtuální. Coby právnická osoba bez sídla každopádně nemůžete existovat.

Když sídlo přesouváte např. do jiného města v rámci České republiky, potřebujete souhlas všech společníků a je zároveň třeba změnit i zakladatelský dokument. Počítejte tedy s pořízením notářského zápisu. Pokud jde pouze o změnu adresy v jedné obci, může o tomto kroku rozhodnout jednatel coby statutární orgán i bez nutnosti mít rozhodnutí formou notářského zápisu.

Po rozhodnutí musí jednatel nejprve podat návrh na zápis změny do obchodního rejstříku a spolu s tím současně předložit další nezbytné dokumenty jako je rozhodnutí společníků (příp. zápis z valné hromady), souhlas s poskytnutím sídla, plné znění zakládajícího dokumentu a výpis z katastru nemovitostí.

O změně by pak měl soud rozhodnout do 5 dnů od obdržení návrhu. Po rozhodnutí soudu o změně sídla pak máte 15 dnů na informování dalších příslušných úřadů. Kontaktovat musíte:

  • finanční úřad
  • živnostenský úřad
  • zdravotní pojišťovnu (do 8 dnů od rozhodnutí, pokud má firma zaměstnance)

V rámci změny myslete zároveň na to, aby nové sídlo splnilo všechny zákonem dané povinnosti, především označení společnosti na budově.

Změna názvu s.r.o.

Název společnosti můžete změnit kdykoliv to uznáte za vhodné. Protože jde ale o zásadní krok, je důležité jej nepodcenit a přejmenování proto dobře promyslete. Změna názvu společnosti pochopitelně vede také k úpravě zakladatelské listiny, takže je v tomto případě nutné rozhodnutí všech společníků a pořízení notářského zápisu.

Základní podmínky, které vyplývají ze zákona, jsou takové, že název nesmí působit klamavě, hanlivě a urážlivě. A co je důležité, nesmí být zaměnitelný s názvem už existující společnosti, takže si neváhejte udělat pečlivou rešerši, abyste předešli případným sporům v budoucnosti. 

Ke kontrole kolize se jmény existujících společností můžete využít náš online ověřovač.

Podobně jako při změně sídla musíte po rozhodnutí předložit návrh na zápis změny do obchodního rejstříku. Jakmile soud změnu potvrdí, nezbývá než nahlásit změnu obchodním partnerům a dalším subjektům (banky, pojišťovny atd.), případně se pustit do dalších úprav na fakturách, razítkách atd.

Změna jednatele

Jednatel je statutárním orgánem společnosti a k jeho změně může vést několik důvodů od vlastního odstoupení, konce období, na kterou měl funkci vykonávat, až po nespokojenost dalších členů firmy s jeho prací. V každém případě musí o takové změně rozhodnout valná hromada a pokud má společnost jen jednoho společníka, pak je rozhodnutí pochopitelně pouze na něm.

Pokud to nestanoví společenská smlouva, pak v tomto případě není nutné pořizovat rozhodnutí formou notářského zápisu. Výjimkou může být situace, kdy se mění počet jednatelů společnosti, v takovém případě je notářský zápis podmínkou.

Po dosazení nového jednatele je třeba tuto změnu uvést také do obchodního rejstříku.

Rozšíření nebo zúžení předmětu podnikání

Protože je předmět podnikání nezbytnou součástí společenské smlouvy a jakékoliv změny vedou také k úpravě tohoto dokumentu, je nutné pořídit rozhodnutí formou notářského zápisu. O změnách v tomto případě rozhodují všichni společníci a k přijetí je nutná alespoň ⅔ shoda— nestanovuje-li smlouva jinou podmínku.

Jakmile je změna přijata, musí společnost vyhotovit nové úplné znění společenské smlouvy a případně podat žádost o vydání příslušných živnostenských listů (pokud dochází k rozšíření činnosti).

Po splnění všech náležitostí je pak tradičně nutné podat návrh na zápis provedených změn do obchodního rejstříku.

Převod podílu v s.r.o.

Podle Zákona o obchodních korporacích může každý společník převést svůj podíl ve společnosti na jiného společníka. Takový úkon ale může společenská smlouva podmínit souhlasem některého z orgánů společnosti (např. valné hromady). Stejně tak mohou společníci převést svůj podíl i na třetí osobu. K podobnému kroku je ale potřeba souhlasu valné hromady, jestli společenská smlouva neurčí jinak.

Zrušení s.r.o.

Pokud mluvíme o „dobrovolné“ likvidaci společnosti s ručením omezeným, pak je nutné, aby o tomto kroku rozhodla valná hromada. Tak jako např. u rozšíření či zúžení předmětu podnikání musí být toto rozhodnutí přijato alespoň ⅔ většinou hlasů, případně dohodou všech společníků. Jestli má společnost pouze jednoho společníka, pak je rozhodnutí v jeho osobní režii. Rozhodnutí i dohoda každopádně musí mít formu notářského zápisu.

Součástí rozhodnutí o likvidaci musí být datum, k jakému dni se společnost ruší a kdo bude jejím likvidátorem.

Pozice likvidátora

Touto funkcí může být pověřená každá osoba, která je způsobilá být statutárním orgánem (tzn. svéprávná, bezúhonná apod.). Likvidátorem může být také některý ze společníků. Pokud likvidátor určen není, pak výkon likvidace připadne jednateli (dle § 189 odst. 2 Nového občanského zákoníku).

Povinností likvidátora je mj. zajistit soupis majetku a vyhotovit účetní závěrky, aby bylo možno přesně určit likvidační zůstatek. Dalším z důležitých úkolů likvidátora je zveřejnění výzvy pro případné věřitele (obchodní partnery nebo zaměstnanci), aby mohli přihlásit své pohledávky vůči likvidované společnosti. Průběžně pak také musí vyhodnocovat solventnost (majetkové poměry) likvidované společnosti.

Oznámení o zrušení společnosti a vstupu do likvidace zveřejní likvidátor v obchodním věstníku. Ve chvíli, kdy dojde k rozdělení likvidačního zůstatku se vystaví písemné prohlášení o tom, že závazky společnosti jsou vyřešeny. Do 30 dnů od rozdělení zůstatku je nutné podat návrh na výmaz likvidované společnosti z obchodního rejstříku. Jakmile je zde změna uvedena, společnost přestává oficiálně existovat.