Změny ve společnosti online

Za pár minut a bez návštěv úřadů.

 • Jakékoliv změny do týdne
  Prodej podílu, změna jednatele nebo nový název firmy? Postaráme se o to.
 • S úředníky se nepotkáte
  S námi všechno vyřídíte jednoduše od stolu, pouze jednou zajdete na poštu.
 • Zbavíte se starostí a ušetříte čas
  Za necelé dva tisíce korun ušetříte dny jinak strávené obíháním úřadů.
1 999 Kč bez DPH

+ zákonné poplatky

Nezávazně objednat

*tlačítko vás přesměruje na stránky
sesterské společnosti Ofigo

Zmeny-hero-img-2

Společnost Virtuanum, s.r.o. reagovala rychle na všechny požadavky. Výhodou bylo, že nikam člověk nemusí a všechny potřebné formality se vyřešily online. Díky a doporučuji.

Jan Frolík
Google

Perfektní servis, firma založena v domluvený čas, bez starostí. Navíc využíváme možnost virtuálního sídla. Mohu vřele doporučit.

Daniel Sojka
Facebook

Mohu doporučit, velmi dobrá a rychlá komunikace na pravidelné bázi. Vždy máte přehled o tom, co se s zakládanou společností děje a na co se např. čeká. Toto hodnotím velmi kladně.

Radka Drahorádová
Seznam

Společnost Virtuanum, s.r.o mohu vřele každému doporučit. Profesionální přístup, odborné poradenství a doslova luxusní cena. Když nemohou vzít okamžitě mobil, vždy zavolají zpět a vše odborně vyřeší a vysvětlí. Vše na čem jsme se dohodli, vždy bylo v termínu dodrženo. Vše proběhlo v pořádku. Všem, kdo hledají podobné služby, doporučuji. Maximální spokojenost.

Libor Vyroba
Mapycz

Založení firmy, účtu, živnosti, registrace FU, sídlo na dobré adrese atd… Vše bez problémů, jasné a s příslušnými instrukcemi na dálku. Rychlá komunikace, dobrá cena. Dělal jsem s nimi 2x a když bude třeba, zopakuji to.

Petr
Google

Vysoká úroveň, rychlost, lukrativní adresa. Doporučuji!

Alita Mozart
Facebook

Se službami Virtuanum jsem spokojený, nabídka mi připadá přehledně uspořádaná a hodnotná. Komunikace probíhala naprosto souladně vč. operativního pořešení nahodilé situace. Prostě spokojenost.

Miroslav Dostál
Seznam

Kolik stojí jednotlivé změny?

Ceny jsou orientační, výsledná cena může být vyšší. Konkrétní nacenění provádí notář pro každou objednávku individuálně na základě zakladatelské listiny dané společnosti (typ společnosti, počet společníků/jednatelů, apod.). 

Co chcete změnit… s VirtuanumVšechny zákonné poplatky
(např. notář, úřady, kolky…) od
Změna sídla v rámci města2 000 Kč
Změna sídla v rámci ČR7 880 Kč
Změna názvu firmy7 880 Kč
Změna jednatele7 880 Kč
Změna společníka7 880 Kč
Rozšíření nebo zúžení předmětu podnikání u živností volných1 999 Kč
(+ zákonné poplatky)
7 920 Kč
Rozšíření nebo zúžení předmětu podnikání u živností řemeslných, vázaných a koncesovaných9 410 Kč
Více změn najednou – např. názvu, sídla i jednatele12 940 Kč
Více změn najednou – např. názvu, sídla, jednatele a společníka12 940 Kč
Více změn najednou – např. názvu, sídla, jednatele a společníka (formulářové 100 EUR společnosti)15 980 Kč
Ostatní změnyindividuální kalkulace

*tlačítko vás přesměruje na stránky
sesterské společnosti Ofigo

Pokud by byl nový společník nebo jednatel společnosti v exekuci či insolvenci, nejprve nás kontaktujte. Je nutné individuální posouzení notářem, zda je možné, aby daná osoba vykonávala funkci společníka, nebo jednatele.

Jak na změnu ve společnosti?

Články o podnikání

Titulni-ready-01-730x340

Je koupě ready-made společnosti dobrý nápad?

Založit novou společnost chvíli trvá a trávit čas ve frontách na úřadech nepatří zrovna k oblíbeným kratochvílím. Vedle takové varianty se zdá být…

Číst více
Predmet-podnikani-predmet-cinnosti-1-1-730x340

Společnost s ručením omezeným – předmět podnikání nebo předmět činnosti

Společnost s ručením omezeným je obchodní korporací a obchodní společností, tedy právnickou osobou. Podle ustanovení § 123 odst. 1 občanského zákoníku zakladatelské právní…

Číst více
Readymade-vtm-730x340

Jaká rizika Vás čekají při koupi ready-made společnosti?

Rychle a bez starostí. To jsou dva hlavní benefity, které podnikatelé přisuzují hotovým neboli tzv. ready-made společnostem. Výhody jsou to ale spíše jen…

Číst více

Změny ve společnosti s ručením omezeným

Mezi nejčastější změny ve společnosti patří změna sídla, názvu firmy, jednatele nebo rozšíření či zúžení předmětu podnikání. O těchto změnách rozhoduje zpravidla valná hromada nebo společník a pokud taková změna vede k úpravě společenské smlouvy (příp. zakladatelské listiny), pamatujte, že je nutné pořídit notářský zápis.

Když orgán společnosti o změně rozhodne, musíte tak jako při založení firmy podat návrh na její zápis v obchodním rejstříku u příslušného soudu. Stejně tak za vás může tento úkon provést přímo notář. Některé změny, jako je např. změna sídla společnosti, vyžadují rovněž oznámení na živnostenském a finančním úřadu.

Ve Virtuanum vyřídíme změny za vás

Místo toho, abyste zdlouhavě plnili jednotlivé kroky sami, to můžete nechat na profesionálech. Ve Virtuanum pro vás jakoukoliv změnu vyřídíme do týdne.

Stačí, když vyplníte základní formulář a ověříte 1 podpis na poště. Vše ostatní už můžete nechat na nás. Ušetříte desítky hodin času a s úředníky se nepotkáte.

Změna sídla společnosti

Sídlo má dle zákona každá společnost jen jedno, můžete si ale zvolit, jestli bude fyzické či virtuální. Coby právnická osoba bez sídla každopádně nemůžete existovat.

Když sídlo přesouváte např. do jiného města v rámci České republiky, potřebujete souhlas všech společníků a je zároveň třeba změnit i zakladatelský dokument. Počítejte tedy s pořízením notářského zápisu. Pokud jde pouze o změnu adresy v jedné obci, může o tomto kroku rozhodnout jednatel coby statutární orgán i bez nutnosti mít rozhodnutí formou notářského zápisu.

Po rozhodnutí musí jednatel nejprve podat návrh na zápis změny do obchodního rejstříku a spolu s tím současně předložit další nezbytné dokumenty jako je rozhodnutí společníků (příp. zápis z valné hromady), souhlas s poskytnutím sídla, plné znění zakládajícího dokumentu a výpis z katastru nemovitostí.

O změně by pak měl soud rozhodnout do 5 dnů od obdržení návrhu. Po rozhodnutí soudu o změně sídla pak máte 15 dnů na informování dalších příslušných úřadů. Kontaktovat musíte:

 • finanční úřad
 • živnostenský úřad
 • zdravotní pojišťovnu (do 8 dnů od rozhodnutí, pokud má firma zaměstnance)

V rámci změny myslete zároveň na to, aby nové sídlo splnilo všechny zákonem dané povinnosti, především označení společnosti na budově.

Změna názvu s.r.o.

Název společnosti můžete změnit kdykoliv to uznáte za vhodné. Protože jde ale o zásadní krok, je důležité jej nepodcenit a přejmenování proto dobře promyslete. Změna názvu společnosti pochopitelně vede také k úpravě zakladatelské listiny, takže je v tomto případě nutné rozhodnutí všech společníků a pořízení notářského zápisu.

Základní podmínky, které vyplývají ze zákona, jsou takové, že název nesmí působit klamavě, hanlivě a urážlivě. A co je důležité, nesmí být zaměnitelný s názvem už existující společnosti, takže si neváhejte udělat pečlivou rešerši, abyste předešli případným sporům v budoucnosti. 

Ke kontrole kolize se jmény existujících společností můžete využít náš online ověřovač.

Podobně jako při změně sídla musíte po rozhodnutí předložit návrh na zápis změny do obchodního rejstříku. Jakmile soud změnu potvrdí, nezbývá než nahlásit změnu obchodním partnerům a dalším subjektům (banky, pojišťovny atd.), případně se pustit do dalších úprav na fakturách, razítkách atd.

Změna jednatele

Jednatel je statutárním orgánem společnosti a k jeho změně může vést několik důvodů od vlastního odstoupení, konce období, na kterou měl funkci vykonávat, až po nespokojenost dalších členů firmy s jeho prací. V každém případě musí o takové změně rozhodnout valná hromada a pokud má společnost jen jednoho společníka, pak je rozhodnutí pochopitelně pouze na něm.

Pokud to nestanoví společenská smlouva, pak v tomto případě není nutné pořizovat rozhodnutí formou notářského zápisu. Výjimkou může být situace, kdy se mění počet jednatelů společnosti, v takovém případě je notářský zápis podmínkou.

Po dosazení nového jednatele je třeba tuto změnu uvést také do obchodního rejstříku.

Rozšíření nebo zúžení předmětu podnikání

Protože je předmět podnikání nezbytnou součástí společenské smlouvy a jakékoliv změny vedou také k úpravě tohoto dokumentu, je nutné pořídit rozhodnutí formou notářského zápisu. O změnách v tomto případě rozhodují všichni společníci a k přijetí je nutná alespoň ⅔ shoda— nestanovuje-li smlouva jinou podmínku.

Jakmile je změna přijata, musí společnost vyhotovit nové úplné znění společenské smlouvy a případně podat žádost o vydání příslušných živnostenských listů (pokud dochází k rozšíření činnosti).

Po splnění všech náležitostí je pak tradičně nutné podat návrh na zápis provedených změn do obchodního rejstříku.

Převod podílu v s.r.o.

Podle Zákona o obchodních korporacích může každý společník převést svůj podíl ve společnosti na jiného společníka. Takový úkon ale může společenská smlouva podmínit souhlasem některého z orgánů společnosti (např. valné hromady). Stejně tak mohou společníci převést svůj podíl i na třetí osobu. K podobnému kroku je ale potřeba souhlasu valné hromady, jestli společenská smlouva neurčí jinak.

Zrušení s.r.o.

Pokud mluvíme o „dobrovolné“ likvidaci společnosti s ručením omezeným, pak je nutné, aby o tomto kroku rozhodla valná hromada. Tak jako např. u rozšíření či zúžení předmětu podnikání musí být toto rozhodnutí přijato alespoň ⅔ většinou hlasů, případně dohodou všech společníků. Jestli má společnost pouze jednoho společníka, pak je rozhodnutí v jeho osobní režii. Rozhodnutí i dohoda každopádně musí mít formu notářského zápisu.

Součástí rozhodnutí o likvidaci musí být datum, k jakému dni se společnost ruší a kdo bude jejím likvidátorem.

Pozice likvidátora

Touto funkcí může být pověřená každá osoba, která je způsobilá být statutárním orgánem (tzn. svéprávná, bezúhonná apod.). Likvidátorem může být také některý ze společníků. Pokud likvidátor určen není, pak výkon likvidace připadne jednateli (dle § 189 odst. 2 Nového občanského zákoníku).

Povinností likvidátora je mj. zajistit soupis majetku a vyhotovit účetní závěrky, aby bylo možno přesně určit likvidační zůstatek. Dalším z důležitých úkolů likvidátora je zveřejnění výzvy pro případné věřitele (obchodní partnery nebo zaměstnanci), aby mohli přihlásit své pohledávky vůči likvidované společnosti. Průběžně pak také musí vyhodnocovat solventnost (majetkové poměry) likvidované společnosti.

Oznámení o zrušení společnosti a vstupu do likvidace zveřejní likvidátor v obchodním věstníku. Ve chvíli, kdy dojde k rozdělení likvidačního zůstatku se vystaví písemné prohlášení o tom, že závazky společnosti jsou vyřešeny. Do 30 dnů od rozdělení zůstatku je nutné podat návrh na výmaz likvidované společnosti z obchodního rejstříku. Jakmile je zde změna uvedena, společnost přestává oficiálně existovat.