Poskytneme vám trvalé bydliště v Brně

Za 4 999 Kč na 10 let.

1 Trvalý pobyt v Brně

Klidná oblast v části Jundrov.

2 1 rok skenování pošty zdarma

Došlou poštu vám naskenujeme a pošleme na e-mail.

3 Kompletní vyřízení ihned a online.

Od stolu a bez složitého papírování.

Objednávky, u nichž je platba připsána na náš účet do 12 hodin, odesíláme ještě tentýž pracovní den. A nepotkáte přitom jediného úředníka.

Služba je vhodná pro zájemce, kteří mají problém s umístěním trvalého bydliště nebo potřebují z osobních či podnikatelských důvodů změnit svou současnou adresu — např. kvůli snadnějšímu přístupu k lékaři, školce, parkování či z důvodu exekuce.

Na první rok vám jako bonus přidáme přebírání a skenování došlé pošty zdarma. Přebíráme výhradně běžnou korespondenci doručovanou společností Česká pošta, s.p. (nepřebíráme zásilky od jiných společností, doručovatelů, kurýrů, apod.). Každý další rok služba stojí 129 Kč měsíčně a pokud ji náhodou nevyužijete, můžete ji jednoduše zrušit a své sídlo budete mít bez dalších poplatků.

Nemovitost je v našem vlastnictví a služba poskytnutí trvalého pobytu plní všechny požadavky uložené zákonem. Současně všechny klienty, kteří si u nás zřizují trvalý pobyt, prověřujeme. Budete tak v dobré společnosti.

Trvalý pobyt v Brně
Adresa trvalého bydliště
Trvalá adresa v Brně

4 999 Kč na 10 let

poté za stejnou cenu na dalších 10 let

Zřídit bydliště v Brně
na 10 let

Místo trvalého pobytu:

K čemu nám je a jak se dá změnit

Trvalé bydliště máme jen jedno. Obvykle tam, kde je náš domov nebo zaměstnání. Někdo ho může mít i na úřadě a někdo dokonce žádné míst nemusí. Jak je to možné a má to vůbec nějaké výhody?

Místo trvalého pobytu najdeme vyznačené v občanském průkazu, je v evidenci občanů a využíváme ho na spoustě míst, hlavně pak při jednání s úřady. Zákon o evidenci obyvatel (133/2000 Sb.) konkrétně říká, že...

  1. Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v základním registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen „objekt“). V případech stanovených tímto zákonem může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny nebo sídlo zvláštní matriky, které je v informačním systému označeno jako adresa úřadu.

Typicky jde tedy o byt, dům nebo třeba chatu. Z trvalého pobytu každopádně nevyplývá žádné právo k příslušnému místu. Jde pouze o evidenční údaj. Právo ke svému bydlišti musíte vždy doložit konkrétní smlouvou, souhlasem s umístěním trvalého bydliště nebo výpisem z katastru nemovitostí.

U novorozenců je mimochodem toto místo stanovené podle místa trvalého pobytu jeho matky. A pokud matka není občanem ČR nebo zde nemá trvalý pobyt, určuje se místo podle bydliště otce. Jestli místo zjistit nelze, pak se jako trvalé bydliště stanoví sídlo ohlašovny v územním obvodu (případně sídlo zvláštní matriky), kde se dítě narodilo.

Jak na změnu trvalého bydliště?

Změna místa trvalého bydliště je běžná věc a dá se vyřídit snadněji, než by se mohlo zdát. Dnes už vám totiž stačí pouze návštěva obecního úřadu v místě, kde chcete své nové +trvalé bydliště zřídit.

Co vás čeká v prvním kroku?

  • návštěva obecního úřadu (v místě nového trvalého pobytu)
  • vyplnění přihlašovacího lístku
  • zaplacení správního poplatku 50 Kč (pro mladší 15 let zdarma)
  • doložení nájemní smlouvy, kupní smlouvy, souhlasu s umístěním trvalého bydliště nebo výpisu z katastru nemovitostí (při koupi nemovitosti)

Vše je obvykle vyřízeno během pár dnů. Od chvíle, kdy o změnu požádáte, máte zároveň 15 dnů na to, abyste si zažádali o nový občanský průkaz. Ten původní vám úředník na místě znehodnotí a vystaví Potvrzení o změně trvalého pobytu. Novou občanku si pak budete moct vyzvednout do 30 dnů. Tím to ale celé ještě nekončí.

Změnu bydliště nesmíte zapomenout ohlásit taky dalším institucím — pojišťovnám, bankám atd. Myslet byste měli i na ošetřující lékaře, zaměstnavatele, školy, případně sportovní kluby a jiné organizace, kterých by se změna mohla týkat. A pokud podnikáte a se změnou trvalého pobytu dojde zároveň ke změně sídla vaší firmy, musíte novou adresu nahlásit během 15 dnů i na živnostenském úřadě. Správní poplatek je v tomto případě 100 Kč a zápis se provádí ihned.

Pro řidiče ještě platí, že když se stěhujete do jiného města, budete muset žádat o vystavení nového řidičského průkazu. Správní poplatek je 50 korun, případně 500 Kč, pokud byste chtěli mít průkaz hotový do pěti dnů. Odbor dopravy pak musíte navštívit i kvůli změně v registru vozidel. Poplatek za vystavení nového malého techničáku je opět 50 Kč. Do velkého technického průkazu dopíšou úředníci nové údaje přímo.

Proč trvalé bydliště vůbec měnit?

Ne vždy musí jít o stěhování za prací nebo třeba partnerem. Řada lidí využívá změnu adresy trvalého pobytu např. kvůli snadnější dostupnosti lékaře, s ohledem na školku pro děti nebo parkování. To všechno jsou legitimní důvody. Pokud nemáte pobyt v daném obvodu, může být přijetí k vybranému lékaři náročné, o možnostech parkování ve velkých městech ani nemluvě — a především dnes, kdy města zavádějí pro rezidenty barevné parkovací zóny. Rozdíl v ceně za parkování může ročně někdy znamenat úsporu až v tisících korun.

Ve Virtuanum proto dnes nabízíme snadnou možnost zřízení trvalého pobytu na vlastních adresách, které můžete využít i bez toho, abyste na vybraném místě skutečně žili. Nejenže se tak vyhnete zbytečnému papírování, vše navíc vyřídíte rychle a od stolu.

4 999 Kč na 10 let

poté za stejnou cenu na dalších 10 let

Zřídit bydliště v Brně
na 10 let
Napište nám zprávu

Napište nám zprávu a my se vám ozveme.

Vaše jméno
Váš e-mail
Váš telefon
Vaše zpráva