Musíte mít adresu trvalého pobytu?

Trvale-bydliste-730x340

Teoreticky nemusíte. Skutečně. A obsáhle to rozebírá např. Michal Valášek ve svém starším článku Úředně bezdomovcem: Trvalé bydliště, proč ho mít a proč ne. Konkrétně jde o stav primárně určený lidem, kteří se z Česka stěhují do zahraničí a už nemají občanský průkaz. Stále jsou občany ČR, jenže bez určeného místa pobytu. Vystěhovat se přitom vůbec nemusíte, nikdo vás před odjezdem do ciziny pravděpodobně sledovat nebude.

Skutečnost o ukončení trvalého pobytu na území České republiky můžete písemně, osobně nebo elektronicky sdělit ohlašovně nebo zastupitelskému úřadu podle místa trvalého pobytu. Správní poplatek je 100 Kč (u zastupitelského úřadu pak 300 Kč).

Zákon přesně říká:

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana); to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. […] Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Jaké jsou výhody a nevýhody takového stavu? Jak uvádí Michal Valášek, hlavní výhodou i nevýhodou současně je, že nemáte adresu trvalého pobytu. Úřady vás tedy nezastihnou. Na druhou stranu, nebudete moct dostat živnostenské oprávnění, nezískáte řidičák a stejně tak nemáte volební právo.

Zmena-bydliste
Proč měnit místo trvalého pobytu

Zrušení trvalého bydliště ze strany majitele nemovitosti

Už výše jsme naznačili, že adresu bydliště na úřadě můžete „získat“ tak, když vám místo trvalého pobytu zruší sám majitel nemovitosti. Jak taková situace ale probíhá z druhé strany? Co když jste sami majitelem domu a chcete někomu zrušit trvalé bydliště? Nejde o nic výjimečného a k podobným situacím dochází relativně často např. ve chvíli, kdy se rozchází partneři a jeden z nich se odstěhuje ze společné domácnosti.

Když si bývalý partner neodhlásí trvalé bydliště, možná k vám občas dorazí nevyžádaná pošta. To je nakonec to nejmenší. Horší situace nastane ve chvíli, kdy vám na dveře zaklepe třeba exekutor, který se nebude ptát na to, komu majetek v domácnosti vlastně patří.

Písemnou žádost ke zrušení trvalého bydliště můžete podat na příslušný obecní úřad. Za podání se platí správní poplatek ve výši 100,- Kč za každou (i nezletilou) osobu, které má být trvalý pobyt zrušen.

V návrhu musí žadatel uvést:

 • kdo návrh podává (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu), u právnické osoby se uvádí název nebo obchodní firma, IČO a adresa sídla
 • komu má být trvalý pobyt zrušen (může jít o více osob současně) včetně nezbytných osobních údajů (jméno, datum narození, rodné číslo)
 • adresa, kde má být trvalé bydliště občana zrušeno
 • jak dlouho se na daném místě občan nezdržuje a jak zaniklo jeho užívací právo
 • současné bydliště toho, komu se bydliště ruší (pokud ho znáte)

A stejně tak musíte předložit:

 • oprávnění o vlastnictví bytu či domu, užívací právo (nájemní smlouva, výpis z katastru…)
 • doklad, že osoba, které chcete zrušit pobyt, pozbyla užívacího práva k nemovitosti (vypršení smlouvy o nájmu sjednanou na dobu určitou, dohodu o ukončení nájemní smlouvy, výpověď z nájmu bytu, dohoda o vypořádání společného jmění mezi manželi…)
 • doklad, že osoba, které má být trvalý pobyt zrušen, se v místě svého trvalého pobytu nezdržuje (např. protokol o vyklizení bytu, sepsaný exekutorem; protokol o předání bytu atd.)

Pokud žádný důkaz o zániku užívacího práva nemáte, musíte se spolehnout na prohlášení o zánikunebo čestné prohlášení. K tomu vám může pomoct třeba i písemné vyjádření sousedů. Úřad následně o žádosti ke zrušení bydliště zpravidla rozhodne do jednoho měsíce.

Trvalý pobyt si také můžete zřídit u společnosti Virtuanum – na 10 let a za bezkonkurenční cenu!

Komentáře

 • Rezkova

  Dobrý den .
  Chci se zeptat,mam od narození hlášeny trvalý pobyt u rodičů.
  Teď bydlím s přítelem ,ale stále jsem hlášena u rodičů.
  Za cca 2 měsíce se chceme přestěhovat do ciziny .
  Ale trvalý pobít zatím ze začátku jsem chtěla mít v ČR ,ale s rodiči mám neschody kvůli doručovací poště.Muzu si nahlásit adresu na úřad,aby moje rodina měla klid.
  Děkuji za odpověď Rezková

  • Roman Sokola

   Adresu trvalého pobytu si můžete nahlásit na úřad, nicméně pak Vám nebude doručována pošta. V tomto případě je řešením zřízení datové schránky na CzechPointu (https://www.czechpoint.cz/public/) a současně zřízení virtuálního trvalého pobytu (https://www.virtuanum.cz/trvaly-pobyt/).

   Úřední korespondence Vám tak dojde do datové schránky (a budete na ni moci rovnou odpovědět) a ostatní (běžná) korespondence Vám dorazí naskenovaná do mailu.

 • Dobrý den,
  čistě teoreticky – je možné mít trvalý pobyt na vlastním pozemku, kde není žádná budova, ale třeba jen nepojízdný karavan nebo stan? Bezdomovectví přece není nic nelegálního.
  děkuji
  Tachovský

  • Roman Sokola

   Dobrý den,
   definici adresy trvalého pobytu určuje zákon, viz.: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-133 (Hlava 2, § 10, odst. 1). Z toho vyplývá, že nikoli.

Další články

Žádné články k zobrazení.