Nápověda k zakládání firem

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Pro založení firmy musíte doložit výpis z rejstříku trestů:

 • Pokud jste občanem ČR nebo máte povolen trvalý pobyt na území ČR, postačí výpis z českého rejstříku – zařídí jej náš notář (výpis je v ceně založení firmy).
 • Pokud jste občan EU bez trvalého pobytu v ČR, pak pro většinu členských zemí EU jej za vás vyřídí náš notář (s výjimkou Itálie, Nizozemí a Portugalska). Doba založení Vaší firmy se tím ale prodlouží o 1 až 20 dní, v závislosti na dané zemi (výpis je v ceně založení firmy).
 • Pokud jste občanem třetí země (a nemáte trvalý pobyt v ČR), musíte mít výpis z rejstříku trestů ze své země (s oficiálním a ověřeným překladem). Oficiální překlad je každý, který vyhotoví osoba uvedená v Evidenci znalců a tlumočníků a bude to překlad úřední (s kulatým razítkem). Náklady na výpis a překlad hradíte Vy a o tuto dobu se prodlouží založení firmy.
 • UPOZORNĚNÍ – výpisy dodávejte vždy aktuální (ne starší 1 měsíce)

OVĚŘENÍ DOKUMENTŮ V ZAHRANIČÍ

Jak postupovat při ověření úvodních dokumentů (Plná moc a Prohlášení jednatele), když nemáte trvalý pobyt v České republice:

 • Klienti na Slovensku mohou nechat ověřit dokumenty u libovolného notáře. Vzájemná ověření ČR x SR se uznávají bez dalšího.
 • Klienti mimo ČR a SR musí nechat listiny opatřit ověření od oprávněného orgánu daného státu. V případě, že má s touto zemí ČR uzavřenou dvoustrannou mezinárodní smlouvu o právní pomoci není třeba činit již nic dalšího (viz. např. výše uvedení klienti na Slovensku). 

  V případě, že tato mezinárodní smlouva uzavřena není, je třeba po ověření podpisu nechat listinu opatřit vyšší formou ověření, a to buď tzv. Apostilou, pokud jsou státy členy „Haagské úmluvy“ (např. Velká Británie, Švýcarsko, Spojené státy americké, Německo, Rakousko, …), či tzv. superlegalizací, tj. ověřením orgánu příslušného státu a zastupitelského úřadu ČR v příslušném státě (např. Kanada). 

  TIP: V případě, že si necháte ověřit podpis na zastupitelském úřadě ČR v příslušném státě, bude podpis ověřen stejně, jako kdybyste ho ověřili u notáře v ČR, a není třeba činit žádné další úkony, nebo proveďte ověření dokumentů na území ČR.

EXEKUCE A INSOLVENCE

Pokud se Vás (či společníků) týká některý z níže uvedených bodů, pak nás nejprve kontaktujte.

 • Dlouhodobě pobýváte a/nebo máte občanství a/nebo pocházíte z rizikové země, či daňového ráje.
 • Vy a/nebo Vaše stávající firma je v exekuci, či insolvenci.

V těchto případech je nutné individuální posouzení notářem, zda je možné, aby daná osoba vykonávala funkci společníka či jednatele.