Jak podle zákona správně označit provozovnu

Jak podle zákona správně označit provozovnu

Zařídili jste si provozovnu? První krok máte úspěšně za sebou. Nezapomeňte ale na její správné označení, ať není vaší první podnikatelskou příhodou placení vysoké pokuty.

Zákon popisuje provozovnu jako prostor, kde podnikatel vykonává svou živnost, resp. podnikatelskou činnost. Jednoduše řečeno je provozovna místem, kde nabízíte své služby a setkáváte se s vašimi zákazníky — u soukromého doktora může jít o ordinaci, šperkař bude mít takto určenou svou dílnu a učitel např. prostory, kam za ním dojíždějí studenti.

Stejně tak ale může jít o restauraci, kadeřnictví nebo taky mobilní stánek s občerstvením (který na jednom místě nezůstává déle než 3 měsíce). Za provozovnu zákon považuje dokonce i automaty, které slouží k prodeji zboží a poskytování spotřebitelských služeb. Příkladů je zkrátka mnoho a záleží jen na typu vašeho podnikání.

Kam označení umístit a jak má vypadat?

Než se ve svých nových prostorách pustíte do práce, musíte podle zákona splnit dva základní úkony: ohlásit vznik provozovny na živnostenský úřad a viditelně toto místo označit. Zaprvé vás díky tomu zákazníci snadněji najdou a zadruhé se vyhnete pokutám, které se při nesplnění podmínek mohou podle §62 živnostenského zákona vyšplhat až do výše 100.000 Kč.

Ohlášení o vzniku na úřadě je snadné a proto pojďme rovnou k postupu označení provozovny, který má podle §17 odst. 7 živnostenského zákona jasnou definici:

„Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby.“

Za nás dodáváme, že je označení provozovny nejlepší umístit přímo u vchodu do budovy nebo na vstupní dveře. Vizuální podobu už každopádně zákon přímo neurčuje, takže jestli to bude jen obyčejná cedulka nebo originální štítek s vaší vlastní grafikou, volba je na vás. Hlavní je uvést vše potřebné:

  • název obchodní firmy, pod kterým byla zapsána do obchodního rejstříku (nebo jméno podnikatele u fyzické osoby)
  • identifikační číslo (IČO), které vám přidělí živnostenský úřad
  • údaje o sídle firmy nebo adrese, kde je umístěna organizační složka společnosti (pokud se jedná o mobilní provozovnu nebo automat)
  • zodpovědná osoba a provozní doba (když provozovna slouží k prodeji zboží nebo poskytování služeb)

Označení své provozovny teď hravě zvládnete. A pokud přece jen máte jakékoliv pochybnosti, neváhejte kontaktovat pracovníky živnostenského úřadu v místě vašeho bydliště.