Jak si poradit se změnou sídla podnikání nebo trvalého pobytu?

Zmenasidla-vtm-730x340

Když víte, jak na to, nejde o nic složitého. A to jak z pohledu majitele firmy, který chce přenést svou společnost na novou adresu, tak i ze strany provozovatele, který se chce firem ve své nemovitosti zbavit.

Jak změnit nebo zrušit vlastní sídlo firmy a OSVČ

Pokud chcete např. přestěhovat svou firmu z menší obce na lukrativnější adresu do hlavního města, budete potřebovat schválení valné hromady nebo souhlas statutárního orgánu společnosti. Záleží především na tom, jestli se vaše firma přesouvá např. do úplně jiného města, a tím pádem dojde i ke změně zakladatelského dokumentu (valná hromada), nebo ne (statutární orgán). Pak už jen musíte podat návrh na zapsání nových údajů do obchodního rejstříku u příslušného rejstříkového soudu, když se zakladatelská smlouva firmy nemění, nebo u notáře, pokud se smlouva mění.

Zrušení sídla firmy nastane v případě, že společnost ukončí podnikání, např. dobrovolnou likvidací. Rozhodnutí o ukončení činnosti musí mít formu notářského zápisu včetně uvedení osoby likvidátora, který zajistí soupis majetku, vyhotoví účetní závěrky a následně podá návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku, kdy zanikne i sídlo samotné.

Pro OSVČ je postup jednodušší. Stačí vám v podstatě jen návštěva živnostenského úřadu. A to platí u změny fyzického i virtuálního sídla či jeho zrušení. Pro oba případy je pouze nezbytné, abyste na úřadě vyplnili tzv. změnový list. Jak živnostník, tak firma pak musí do 15 dnů od změny vše ještě ohlásit na finančním úřadě. OSVČ (nebo firmu se zaměstnanci) pak do 8 dnů čeká taky návštěva sociální a zdravotní pojišťovny.

Jak zrušit sídlo z pohledu majitele nemovitosti?

Situace, která může nastat poměrně snadno třeba ve chvíli, kdy společnost nebo OSVČ, kterým sídlo poskytujete, neplní podmínky, na jakých jste se domluvili. Co v takovém případě dělat? Když je váš vztah upravený např. nájemní smlouvou, můžete ji jednoduše vypovědět. Ani v případě ústní dohody ale není postup příliš složitý. Důležité je, abyste majitele dopředu písemně informovali, že s dalším využíváním svých prostor pro potřeby jeho sídla podnikání nesouhlasíte a požádejte ho, aby do data, které určíte, své sídlo přesunul a podal návrh na změnu v obchodním rejstříku.

Když na takovou výzvu nebude reagovat, můžete podat podnět na prošetření k příslušnému rejstříkovému soudu nebo na živnostenský úřad. Orgán pak na základě podnětu vyzve majitele společnosti, případně živnostníka, aby doložil vlastnické nebo užívací právo k prostorám, kde má zapsané sídlo podnikání. A kdyby ani tento krok nepomohl, může dojít až ke zrušení živnosti nebo zrušení firmy s likvidací, čímž následně zanikne i dané sídlo.

Jak změnit své trvalé bydliště

K tomu, abyste mohli změnit adresu svého bydliště, dnes stačí pouze navštívit obecní úřad v místě nového trvalého pobytu. Tam pak doložíte nájemní smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostí a do pár dnů je změna hotová. Správní poplatek je 50 Kč. Od chvíle, kdy o změnu požádáte, máte 15 dnů na to, abyste si zažádali o nový občanský průkaz. A nesmíte pak samozřejmě zapomenout ani na ohlášení změny dalším institucím — pojišťovny, banky, registr vozidel atd.

Jak zrušit trvalé bydliště z pohledu majitele nemovitosti?

Možná se rozcházíte s partnerem, který se stěhuje ze společné domácnosti, kde má ale stále zapsané své sídlo. Dokud se jeho podnikání daří, nejde o nic vážného. Přesto je ale lepší celou záležitost vyřešit co nejdříve. Stát se totiž může cokoliv a když se pak u vašich dveří objeví exekutor, na to, komu majetek domácnosti vlastně patří, se ptát nebude.

Písemnou žádost ke zrušení trvalého bydliště můžete z pohledu majitele nemovitosti podat na příslušný obecní úřad. Připravte si ale potvrzení o vlastnictví bytu či domu, třeba výpis z katastru nemovitostí. A stejně tak budete muset prokázat, že danému člověku zaniklo užívací právo. Takovým důkazem může být nájemní smlouva nebo dohoda manželů o vypořádání společného bydlení. Jestli ani jedno z toho nemáte, musíte se spolehnout na prohlášení o zániku užívacího práva nebo čestné prohlášení, které může podpořit např. písemné vyjádření sousedů. Úřad o žádosti ke zrušení bydliště zpravidla rozhodne do jednoho měsíce.

Chcete změny ve své společnosti jednoduše delegovat? Ve Virtuanum je vyřídíme do týdne za vás. Rychle, spolehlivě a bez toho, abyste museli obíhat jakékoliv úřady.

Komentáře

Další články

Vituanum-provozovna-730x340

Máte provozovnu? Poradíme Vám, jak ji správně označit

Ať už vlastníte obchod s potravinami, bistro, fitness centrum, nebo třeba salón krásy, nezapomeňte svou provozovnu označit tak, jak to požaduje zákon. Pokud...

Číst více
Banky-uvodka-730x340

Banka jako partner Vašeho podnikání. Kterou doporučujeme klientům?

Mít vedení účtu zdarma je dobrý benefit. Neměl by se ale stát tím jediným kritériem, podle kterého se budete při výběru banky rozhodovat....

Číst více
Evidence-vtm-730x340

Neodkládejte zápis do evidence skutečných majitelů firem

Firmy, ale taky školy, nadační fondy nebo státní podniky mají od loňského roku společnou povinnost — evidovat skutečného majitele. Už jste zapsali toho...

Číst více